1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do kafelka Szybkie łącza.

2

Kliknij opcję Wywoływanie portalu administracyjnego.

Zostanie automatycznie uruchomione krzyżowo do portalu administracyjnegopołączeń.