1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till panelen Snabblänkar.

2

Klicka på Samtalsadministratörsportal.

Du dirigeras automatiskt till samtalsadministratörsportalen.