באפשרותך להקצות מחדש אירוע למארח אחר של אירועי Webex (קלאסיים). המארח החדש יכול לערוך את האירוע כדי לשנות מידע אודותיו, כולל הסיסמה.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים.

2

תחת פגישה, בחר אתרים, בחר את האתר שלך ולאחר מכן בחר קבע תצורה של אתר.

3

תחת אירועי Webex (קלאסי) , בחר הקצאהמחדש.

4

מצא את האירוע ברשימה שמופיעה. לחלופין, חפש את האירוע על-ידי בחירת שם משתמש, מספראירוע או תאריך אירוע ולאחר מכן על-ידי הזנת הקריטריונים המתאימים בתיבה מילות מפתח.

5

לחץ על הקישור הקצאה מחדש של האירוע שברצונך להקצות מחדש.

6

מצא את המארח החדש ברשימה שמופיעה. לחלופין, חפש את האירוע על-ידי בחירת שם משתמש, שם, כתובתדוא"ל או מספרטלפון. לאחר מכן הזן את הקריטריונים המתאימים בשדה מילות מפתח כדי למקד את הרשימה.

7

בחר את המארח החדש ולאחר מכן לחץ על הקצאהמחדש.