Możesz ponownie przypisać wydarzenie do innego hosta Webex Events (klasycznego). Nowy host może edytować wydarzenie, aby zmienić informacje o nim, w tym hasło.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Usług.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny wybierzwitrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Zdarzenia Webex(klasyczne) wybierz pozycję Ponownie przypisz.

4

Znajdź zdarzenie na wyświetlona liście. Możesz też wyszukać zdarzenie, wybierając opcję Nazwaużytkownika, Numer zdarzenia lub Datawydarzenia, a następnie wprowadzając odpowiednie kryteria w polu Słowa kluczowe.

5

Kliknij łącze Ponownie przypisz zdarzenie, które chcesz ponownie przypisać.

6

Znajdź nowego hosta na wyświetlona liście. Możesz też wyszukać zdarzenie, wybierając opcję Nazwaużytkownika, Imię i nazwisko, adres e-maillub Numer telefonu. Następnie wprowadź odpowiednie kryteria w polu Słowa kluczowe, aby zawęzić listę.

7

Wybierz nowego hosta, a następnie kliknij pozycję Ponownie przypisz.