U kunt een gebeurtenis toewijzen aan een andere Events-host (klassiek). De nieuwe host kan de gebeurtenis bewerken en informatie naar wens wijzigen, waaronder het wachtwoord.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services.

2

Selecteer onder Vergadering de optie Sites, kies uw site en selecteer vervolgens Site configureren.

3

Selecteer onder Webex Events (klassiek)Opnieuw toewijzen.

4

Zoek naar de gebeurtenis in de lijst die wordt weergegeven. U kunt ook naar de gebeurtenis zoeken door Gebruikersnaam, Gebeurtenisnummer of Gebeurtenisdatum te selecteren en vervolgens de juiste criteria in het vak Trefwoorden in te voeren.

5

Klik op de koppeling Opnieuw toewijzen voor de gebeurtenis die u opnieuw wilt toewijzen.

6

Zoek naar de nieuwe host in de lijst die wordt weergegeven. U kunt ook naar de gebeurtenis zoeken door Gebruikersnaam, Naam, E-mailadres of Telefoonnummer te selecteren. Voer vervolgens de juiste criteria in het veld Trefwoorden in om de lijst te verfijnen.

7

Selecteer de nieuwe host en klik vervolgens op Opnieuw toewijzen.