Du kan tilldela en händelse till en annan Webex Events (klassisk) värd. Den nya värden kan redigera händelsen och ändra uppgifterna för den, inklusive lösenordet.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster.

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Events (klassisk)väljer du Om tilldelning.

4

Hitta händelsen i listan som visas. Alternativt kan du söka efter händelsen genom att välja Användarnamn, Händelsenummer , eller Händelsedatum och sedan ange lämpliga kriterier i nyckelordsrutan.

5

Välj länken Omtilldelning för den händelse som du vill omtilldela.

6

Hitta den nya värden i listan som visas. Alternativt kan du söka efter händelsen genom att välja Användarnamn, Namn, E-postadress eller Telefonnummer. Ange sedan lämpliga sökkriterier i fältet Nyckelord för att avgränsa listan.

7

Välj den nya värden och klicka sedan på Omtilldela.