Događaj možete ponovno dodijeliti drugom domaćinu web-događaja (klasičnih). Novo glavno računalo može urediti događaj da bi promijenilo informacije o njemu, uključujući lozinku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Usluge.

2

U odjeljku Sastanak odaberite Web-mjesta, odaberite web-mjesto, a zatim Konfiguriranje web-mjesta.

3

U odjeljku Webex događaji(klasični) odaberite Ponovna dodjela.

4

Pronađite događaj na popisu koji će se pojaviti. Događaj potražite tako da odaberete Korisničko ime, Broj događaja ili Datum događaja, a zatim unesete odgovarajuće kriterije u okvir Ključne riječi.

5

Kliknite vezu Ponovna dodjela za događaj koji želite ponovno dodijeliti.

6

Pronađite novo glavno računalo na popisu koji će se pojaviti. Umjesto toga, potražite događaj tako da odaberete Korisničko ime, Ime , Adresa e-pošteili Telefonski broj . Zatim unesite odgovarajuće kriterije u polje Ključne riječi da biste suzili popis.

7

Odaberite novo glavno računalo , a zatim kliknite Ponovno dodijelite.