Bir etkinliği başka bir Etkinlik (klasik) toplantı sahibine yeniden atayabilirsiniz. Yeni toplantı sahibi, parola dahil etkinlik hakkındaki bilgileri değiştirmek için etkinliği düzenleyebilir.

1

https://admin.webex.com içindeki müşteri görünümünden Hizmetler'e gidin.

2

Toplantı altında Siteler’i seçip sitenizi belirleyin ve ardından Site Yapılandırma’yı seçin.

3

Webex Events (klasik) altında Yeniden Atama’yı seçin.

4

Açılan listede etkinliği bulun. Alternatif olarak Kullanıcı Adı, Etkinlik numarası veya Etkinlik tarihi seçerek ve ardından Anahtar Kelimeler kutusuna uygun kriterleri girerek etkinliği arayın.

5

Yeniden atamak istediğiniz etkinlik için Yeniden Ata bağlantısına tıklayın.

6

Açılan listede yeni toplantı sahibini bulun. Alternatif olarak Kullanıcı Adı, Ad, E-posta adresi veya Telefon Numarasını seçerek etkinliği arayın. Ardından listeyi daraltmak için Anahtar sözcükler alanına uygun kriterleri girin.

7

Yeni toplantı sahibini seçip Yeniden Ata’ya tıklayın.