Du kan tilordne en hendelse på nytt til en annen Webex Events (klassisk)-vert. Den nye verten kan redigere hendelsen for å endre informasjon om den, inkludert passordet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Velg Omdisponering under Webex Events (klassisk).

4

Finn hendelsen i listen som vises. Du kan også søke etter hendelsen ved å velge Brukernavn, Hendelsesnummer eller Hendelsesdato og deretter skrive inn de aktuelle kriteriene i Nøkkelord-feltet.

5

Klikk på Tilordne på nytt-koblingen for hendelsen du vil tilordne på nytt.

6

Finn den nye verten i listen som vises. Du kan også søke etter hendelsen ved å velge Brukernavn, Navn, E-postadresse eller Telefonnummer. Deretter angir du de aktuelle kriteriene i Nøkkelord-feltet for å avgrense listen.

7

Velg den nye verten, og klikk deretter på Tilordne på nytt.