Događaj možete ponovo dodeliti drugom Webex događaju (klasičnom) domaćinu. Novi domaćin može da uređuje događaj da bi promenio informacije o njemu, uključujući lozinku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge.

2

U okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije , odaberite lokaciju, a zatim izaberite Stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Webex događaji(klasični) izaberite opciju Ponovno poravnavanje.

4

Pronađite događaj na listi koja će se pojaviti. Druga mogućnost je da potražite događaj tako što ćete izabrati stavku "Korisničko ime ", broj događaja ili datum događaja, a zatim u polje "Ključne reči" uneti odgovarajuće kriterijume.

5

Kliknite na vezu ponovno dodeli za događaj koji želite ponovo da dodelite.

6

Pronađite novog glavnog računarskog računarskog programa na listi koja će se pojaviti. Druga mogućnost je da potražite događaj tako što ćete izabrati stavke Korisničkoime , Ime , E-adresaili Broj telefona. Zatim unesite odgovarajuće kriterijume u polje Ključne reči da biste pročistili listu.

7

Izaberite novog domaćina, a zatim kliknite na dugme Ponovo dodeli.