התחל והפסק הקלטות

לפני שאתה מתחיל

כדי להציג אפשרויות אלה, יש לקבוע את תצורתן לצורך הקלטת שיחה לפי דרישה על-ידי מנהל המערכת.

1

במהלך שיחה, לחץ על הרשומה .

2

כדי להפסיק, לחץ על StopRec בחירה.

אם אינך רואה אפשרויות של הקלטת שיחה, פירוש הדבר שתצורתך נקבעה באמצעות רשומת שיחה תמיד.


 

ייתכן שתשמעו גם הודעת שמע או צפצופים אם ההקלטה מופעלת, בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת שלך הגדיר אותך.

השהה וחדש את ההקלטות

לפני שאתה מתחיל

כדי להציג אפשרויות אלה, יש להגדיר את התצורה לפי דרישה או תמיד להשהות/לחדש שיחה על-ידי מנהל המערכת.

1

במהלך שיחה מוקלטת, לחץ על הPauseRec בחירה.

2

כדי להמשיך, לחץ על הResumeRec בחירה.

ניתן גם להשתמש בקודי גישה לתכונה ' הקלטת שיחה ' (FAC) כדי להשהות או לחדש את ההקלטות. לקבלת מידע נוסף אודות FACs, ראה קודי גישה לתכונות Webex Calling.