Starta och stoppa inspelningar

Innan du börjar

För att kunna se dessa alternativ måste din administratör konfigurera dig för samtalsinspelning på begäran.

1

Under ett samtal klickar du på Spela in.

2

Stoppa genom att klicka på funktionsknappen StoppaInsp (StopRec)

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelning betyder det att du är konfigurerad för en miljö med ständig samtalsinspelning.


 

Du kan även höra ett ljudmeddelande eller en ton om en inspelning startas, beroende på administratörens inställningar.

Pausa och återuppta inspelningar

Innan du börjar

För att kunna se dessa alternativ måste din administratör konfigurera dig för samtalsinspelning på begäran eller alltid med paus/återuppa.

1

Under ett inspelat samtal klickar du på funktionsknappen PausaInsp (PauseRec).

2

Fortsätt genom att klicka på funktionsknappen ÅterupptaInsp (ResumeRec).

Du kan även använda åtkomstkoderna för samtalsinspelnings (FAC) för att pausa eller återuppta inspelningar. Mer information om FAC finns i Funktionsåtkomstkoder för Webex Calling.