Rozpoczynanie i zatrzymywanie nagrań

Zanim rozpoczniesz

Aby te opcje były widoczne, administrator musi skonfigurować nagrywanie rozmów na żądanie.

1

Podczas połączenia kliknij Nagrywaj.

2

Aby zatrzymać, kliknąć klawisz programowy StopRec.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że masz skonfigurowane środowisko Zawsze nagrywaj połączenia.


 

W zależności od ustawień administratora możesz również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy o rozpoczęciu nagrywania.

Wstrzymywanie i wznawianie nagrań

Zanim rozpoczniesz

Aby te opcje były widoczne, administrator musi skonfigurować Nagrywanie rozmów na żądanie lub Zawsze z pauzą/wznowieniem.

1

Podczas nagrywanego połączenia kliknąć klawisz programowy PauseRec.

2

Aby wznowić, wybierz klawisz programowy ResumeRec.

Do wstrzymywania lub wznawiania nagrań można również używać kodów dostępu do funkcji nagrywania rozmów (FAC). Więcej informacji na temat wymuszonego zawiera sekcja kody dostępu do funkcji WebEx Calling.