Rozpoczynanie i zatrzymywanie nagrań

Zanim rozpoczniesz

Aby te opcje były widoczne, administrator musi skonfigurować nagrywanie rozmów na żądanie.

1

Podczas połączenia kliknij Nagrywaj.

2

Aby zatrzymać, kliknąć klawisz programowy StopRec.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że masz skonfigurowane środowisko Zawsze nagrywaj połączenia.


 

W zależności od ustawień administratora możesz również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy o rozpoczęciu nagrywania.

Wstrzymywanie i wznawianie nagrywania

Zanim rozpoczniesz

Aby te opcje były widoczne, administrator musi skonfigurować Nagrywanie rozmów na żądanie lub Zawsze z pauzą/wznowieniem.

1

Podczas nagrywanego połączenia kliknąć klawisz programowy PauseRec.

2

Aby wznowić, wybierz klawisz programowy ResumeRec.

Do wstrzymywania lub wznawiania nagrań można również używać kodów dostępu do funkcji nagrywania rozmów (FAC). Aby uzyskać więcej informacji o często przeprowadzanych kodach, zobacz Kody dostępu do funkcji dla Webex Calling.