Starte og stoppe opptak

Før du begynner

For å se disse alternativene må du være konfigurert for samtaleopptak på forespørsel av systemansvarlig.

1

Klikk på Spill inn under en samtale.

2

Hvis du vil stoppe, klikker du på StopRec-funksjonstasten.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Alltid-miljø for samtaleopptak.


 

Du kan også høre et lydvarsel eller pipelyder hvis et opptak startes, avhengig av hvilken konfigurasjon systemansvarlig har gitt deg.

Pause og gjenoppta opptak

Før du begynner

For å se disse alternativene må du være konfigurert for Ved behov eller Alltid med pause/gjenoppta samtaleopptak av systemansvarlig.

1

Under en innspilt samtale klikker du på PauseRec-funksjonstasten.

2

Klikk på ResumeRec-funksjonstasten for å gjenoppta.

Du kan også bruke funksjonstilgangskodene for samtaleopptak (FAC) til å pause opptak eller gjenoppta opptak. Hvis du vil ha mer informasjon om FACs, se funksjons tilgangs koder for WebEx Calling.