Pokretanje i zaustavljanje snimanja

Prije nego što počnete

Da biste vidjeli te mogućnosti, administrator vas mora konfigurirati za snimanje poziva na zahtjev.

1

Tijekom poziva kliknite zapis.

2

Za zaustavljanje kliknite StopRec funkcijska tipka.

Ako ne vidite opcije snimanja poziva, to znači da ste konfigurirani s okruženjem Snimanje poziva uvijek.


 

Ako je snimanje pokrenuto, možda ćete čuti i zvučnu najavu ili se oglasiti zvučnim signalom, ovisno o tome kako vas je administrator postavio.

Pauziranje i nastavak snimanja

Prije nego što počnete

Da biste vidjeli te mogućnosti, administrator vas mora konfigurirati za Na zahtjev ili Uvijek s pauziranjem/nastavkom snimanja poziva.

1

Tijekom snimljenog poziva kliknite funkcijsku tipku PauseRec .

2

Za nastavak pritisnite funkcijsku tipku ResumeRec .

Pristupne kodove značajke snimanja poziva (FAC) možete koristiti i za pauziranje ili nastavak snimanja. Dodatne informacije o FAC-ovima potražite u odjeljku Pristupni kodovi značajki za Webex Calling.