1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן עבור אל הגדרות > שמע.

2

לחץ על בדוק לצד אחת מהאפשרויות הבאות:

  • רמקול– צליל מושמע וניתן לכוונן את עוצמת הקול לפי הצורך.

  • מיקרופון– הקלט כמה מילים ולאחר מכן המילים מושמעות לך בחזרה כדי שתוכל לכוונן את המיקרופון לפי הצורך.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן עבור אל העדפות > שמע.

2

לחץ על בדוק לצד אחת מהאפשרויות הבאות:

  • רמקול– צליל מושמע וניתן לכוונן את עוצמת הקול לפי הצורך.

  • מיקרופון– הקלט כמה מילים ולאחר מכן המילים מושמעות לך בחזרה כדי שתוכל לכוונן את המיקרופון לפי הצורך.