1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim idite na Postavke > Audio .

2

Kliknite Testiraj pokraj jedne od sljedećih mogućnosti:

  • Zvučnik– reproducira se zvuk i po potrebi možete podesiti glasnoću.

  • Mikrofon– snimite nekoliko riječi, a zatim vam se riječi reproduciraju kako biste po potrebi mogli prilagoditi mikrofon.

1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim idite na Preference > Audio .

2

Kliknite Testiraj pokraj jedne od sljedećih mogućnosti:

  • Zvučnik– reproducira se zvuk i po potrebi možete podesiti glasnoću.

  • Mikrofon– snimite nekoliko riječi, a zatim vam se riječi reproduciraju kako biste po potrebi mogli prilagoditi mikrofon.