1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke > Audio.

2

Pored jedne od sledećih opcija kliknite na dugme Testiraj:

  • Zvučnik– Zvuk se pušta i po potrebi možete da podesite jačinu zvuka.

  • Mikrofon– Snimite nekoliko reči, a zatim se reči ponovo relaže tako da po potrebi možete da podesite mikrofon.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Željene postavke > audio.

2

Pored jedne od sledećih opcija kliknite na dugme Testiraj:

  • Zvučnik– Zvuk se pušta i po potrebi možete da podesite jačinu zvuka.

  • Mikrofon– Snimite nekoliko reči, a zatim se reči ponovo relaže tako da po potrebi možete da podesite mikrofon.