1

Klikk på din profilbilde og gå deretter til Innstillinger > Lyd .

2

Klikk på Test ved siden av ett av følgende alternativer:

  • Høyttaler – Det spilles av en lyd, og du kan justere volumet etter behov.

  • Mikrofon – Ta opp noen få ord, og deretter spilles ordene av til deg slik at du kan justere mikrofonen etter behov.