1

Klikk profilbildet ditt, og gå deretter til Innstillinger > lyd .

2

Klikk Test ved siden av ett av følgende alternativer:

  • Høyttaler– En lyd spilles av, og du kan justere volumet etter behov.

  • Mikrofon– Ta opp noen ord, og deretter spilles ordene av til deg, slik at du kan justere mikrofonen etter behov.

1

Klikk profilbildet ditt, og gå deretter til Innstillinger > lyd .

2

Klikk Test ved siden av ett av følgende alternativer:

  • Høyttaler– En lyd spilles av, og du kan justere volumet etter behov.

  • Mikrofon– Ta opp noen ord, og deretter spilles ordene av til deg, slik at du kan justere mikrofonen etter behov.