1

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > Ljud .

2

Klicka på Test bredvid ett av följande alternativ:

  • Högtalare–Ett ljud spelas upp och du kan justera volymen efter behov.

  • Mikrofon—Spela in några ord och sedan spelas orden upp för dig så att du kan justera mikrofonen efter behov.

1

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > Ljud.

2

Klicka på Test bredvid ett av följande alternativ:

  • Högtalare–Ett ljud spelas upp och du kan justera volymen efter behov.

  • Mikrofon—Spela in några ord och sedan spelas orden upp för dig så att du kan justera mikrofonen efter behov.