Enhance your audio by turning on music mode or removing background noise and speech
1

Klicka på din profilbild och gå sedan till Inställningar > Ljud.

2

Klicka på Testa bredvid ett av följande alternativ:

  • Högtalare – Ett ljud spelas upp och du kan justera volymen efter behov.

  • Mikrofon – Spela in några ord och sedan spelas orden tillbaka till dig så att du kan justera mikrofonen efter behov.