בכיוונון מצב לוויה, התקן סדרת החדרים משמש לביצוע שיחות ולמכשיר סדרת הלוח לציור. תוכן משותף מוצג בשני ההתקנים, והלוח הלבן משותף להתקן החדר באופן אוטומטי בשיחות.

כל התקני הסדרות של החדרים וכל הלוחות Webex ניתן להשתמש בהם למצב לוויה.

גבלות
  • שיחה משותפת מחוץ לשיחה מופיעה. רק במכשיר החדר

  • לוח ציור מחוץ לשיחה מופיע רק בלוח.

  • לא ניתן להוסיף ביאור לתוכן משותף מחוץ לשיחה בשיתוף מחווט.

  • אין באפשרותך לשתף את הלוח באמצעות כבל HDMI. השתמש בכבל המחובר להתקן החדר או למיקום המשותף האלחוטי.

  • אם ברצונך להתקשר למישהו מהספריה או באמצעות מספר הטלפון שלהם ומרחב קיים פתוח בחדר, עליך לסגור תחילה את השטח.

  • ניתוב מחדש של מגע אינו זמין עם מצב לוויה.

  • אין באפשרותך לזווג ללוח הWebex במצב לוויה 10 או לאחד מנווטי החדרים.

  • כדי להשתמש בחדר תדרוך או בכיוונון כיתה עם מצב לוויה, רשום את התקן החדר קודם והגדר את חדר התדרוך או את הכיתה. לאחר שביצעת פעולה זו, ניתן להוסיף את לוח הWebex לאותה סביבת עבודה.

  • מצב לוויה אינו נתמך עבור התקנים המקושרים לWebex Edge עבור התקנים.

חדר מסודר

יש שתי הגדרות חדרים מומלצות לחוויית הפגישה האופטימלית.

התקני מסך כפול

ניתן להציב חדר עם מסך כפול ומכשיר לוח בצדדים מנוגדים של החדר.

התקנה זו נבחנה בחדר מדידה רוחב: 4.5 מטר ואורך: 6.2 מטר עם שולחן 3.6-מטר. אנו ממליצים על הגדרה זו עבור חדרים הנמצאים קרוב לגודל זה.

התקני מסך יחיד

התקן מסך יחיד ומעבד לוח בכיוונון פינתי. התקנה זו מומלצת לחדרים קטנים יותר.


התקנת חדרים עם התקן חדר והלוח מול זה לא מומלץ עבור התקנים מסך יחיד.

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com , עבור לסביבות עבודה ולאחר מכן לחץ על הוסף סביבת עבודה. הזן שם עבור המקום (כגון שם החדר הפיזי), בחר סוג חדר והגדר קיבולת. לאחר מכן לחץ על הבא.

2

כדי להוסיף התקן חדש, בחר Cisco Webex התקן ולאחר מכן לחץ על הבא. בדף של סביבת העבודה שיצרת, לחץ על הוסף התקן.

השתמש בקוד הראשון כדי לרשום את מכשיר החדר. השתמש בקוד השני כדי לרשום את הלוח לאחר שרשמת את התקן החדר.

תראה הודעה שאין באפשרותך לכלול שני התקנים במקום אחד. באפשרותך להתעלם מהודעה זו בעת הגדרת מצב לוויה.

כדי לקרוא עוד אודות הגדרת מקום ושירותים, ראה הוספת התקנים ושירותים משותפים לסביבת עבודה.