Kliknite da biste prikazali filtre, odaberite Skice , azatim odaberite poruku koju želite dovršiti.


 

Skice poruka zadržavaju se čak i nakon ponovnog pokretanja, tako da im se uvijek možete vratiti.

Dodirnite da biste prikazali dostupne filtre, idite na Skice , azatim odaberite poruku koju želite dovršiti.

Dodirnite da biste prikazali dostupne filtre, idite na Skice , azatim odaberite poruku koju želite dovršiti.

Kliknite Filtriraj po da biste pogledali filtre, idite na Skice , azatim odaberite poruku koju želite dovršiti.