1

U sastanku kliknite Pokaži traku izbornika, a zatim Sastanak .

2

Na padajućem izborniku Sastanak kliknite Postavke sastanka.

3

Za postavke zvuka kliknite Zvuk, a zatim potvrdite okvir pokraj željene postavke.


 

Neki potvrdni okviri označeni su prema zadanim postavkama i ne mogu se prilagoditi.

1

Kliknite Webex sastanci.

2

Na padajućem izborniku kliknite Postavke sastanka.

3

Kliknite Zvuk, a zatim potvrdite okvir pokraj željene postavke.


 

Neki potvrdni okviri označeni su prema zadanim postavkama i ne mogu se prilagoditi.