1

Podczas spotkania kliknij pozycję Pokaż pasek menu, a następnie kliknij pozycję Spotkanie .

2

Na menu rozwijanym Spotkanie kliknij pozycję Ustawienia spotkania.

3

W przypadku ustawień audio kliknij pozycję Audio , a następnie zaznacz pole wyboru obokżądanego ustawienia.


 

Niektóre pola wyboru są domyślnie zaznaczone i nie można ich dostosować.

 • Głośnik— możesz wybrać opcję głośnika z menu rozwijanego, a następnie przetestować głośnik.


   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania głośnika i mirkofonu, zobacz Dostosowywanie głośności mikrofonu i głośnika komputera podczas spotkania Webex.


   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat testowania głośnika i mikrofonu, zobacz Testowanie głośnika i mikrofonu podczas spotkań Webex.

 • Mikrofon— wybierz opcję mikrofonu z menu rozwijanego, a następnie przetestuj mikrofon.

 • Automatycznie dostosuj głośność— jeśli ta opcja jest zaznaczona, automatycznie zwiększa lub zmniejsza głośność głośników i mikrofonów.

 • Wyłącz tymczasowe wyciszenie, przytrzymującspację — jeśli ta opcja jest zaznaczona, możesz tymczasowo wyłączyć wyciszenie podczas przytrzymywania spacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyciszania lub wygaszania wyciszenia, zobacz Wyciszanie lub wygaszanie wyciszenia w pakiecie spotkań Webex.


   

  Zwolnij spację, aby powrócić do wyciszenia.

 • Stan przycisku wyciszania synchronizacji na urządzeniu mikrofonowym— jeśli wyciszysz się na innym urządzeniu, zostanie to odzwierciedlone podczas spotkania.

 • Inteligentne opcje audio Webex:

 • Usuwanieszumów — usuwa wszystkie szumy tła.

 • Optymalizuj pod kątem mojego głosu— usuwa cały szum tła i mowę w tle.

 • Tryb muzyczny— inne osoby słyszą oryginalny dźwięk, gdy grasz na instrumencie lub śpiewasz. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu muzycznego, zobacz Włączanie trybu muzycznego w spotkaniach Webex i wydarzeniach Webex(nowe).

1

Kliknij Webex Meetings.

2

W menu rozwijanym kliknij pozycję Ustawienia spotkania.

3

Kliknij pozycję Audio, a następnie zaznacz pole wyboru obok żądanego ustawienia.


 

Niektóre pola wyboru są domyślnie zaznaczone i nie można ich dostosować.

 • Głośnik— możesz wybrać opcję głośnika z listy rozwijanej, a następnie przetestować głośnik.


   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania głośnika i mirkofonu, zobacz Dostosowywanie głośności mikrofonu i głośnika komputera podczas spotkania Webex.


   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat testowania głośnika i mikrofonu, zobacz Testowanie głośnika i mikrofonu podczas spotkań Webex.

 • Mikrofon— wybierz opcję mikrofonu z listy rozwijanej, a następnie przetestuj mikrofon.

 • Automatycznie dostosuj głośność— jeśli ta opcja jest zaznaczona, automatycznie zwiększa lub zmniejsza głośność głośników i mikrofonów.

 • Wyłącz tymczasowe wyciszenie, przytrzymując spację— jeśli jest zaznaczona, możesz tymczasowo wyłączyć wyciszenie podczas przytrzymywania spacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyciszania lub wygaszania wyciszenia, zobacz Wyciszanie lub wygaszanie wyciszenia w pakiecie spotkań Webex.

   

  Zwolnij spację, aby powrócić do wyciszenia.

 • Stan przycisku wyciszania synchronizacji na urządzeniu mikrofonowym— jeśli wyciszysz się na innym urządzeniu, zostanie to odzwierciedlone podczas spotkania.
 • Inteligentne opcje audio Webex:

 • Usuwanieszumów — usuwa wszystkie szumy tła.

 • Optymalizuj pod kątem mojego głosu— usuwa cały szum tła i mowę w tle.

 • Tryb muzyczny— inne osoby słyszą oryginalny dźwięk, gdy grasz na instrumencie lub śpiewasz. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu muzycznego, zobacz Włączanie trybu muzycznego w spotkaniach Webex i wydarzeniach Webex(nowe).