Ovi preferirani vodiči za arhitekturu pružaju pregled hibridnih usluga CiscoWebex, kao i cisco validirane smjernice za dizajn i implementaciju za poduzeća. Oni sadrže pregled arhitekture koji uvodi uključene komponente, dublju tehničku raspravu o arhitekturi koja pokriva različite konektore i softver, kako funkcioniraju, uključene komponente i najbolje prakse u implementaciji konektora.