Nämä ensisijaiset arkkitehtuurioppaat tarjoavat yleiskatsauksen hybridipalveluista sekä Ciscon validoitua suunnittelua ja käyttöönottoa koskevia ohjeita yrityksille. Ne sisältävät arkkitehtuurin yleiskatsauksen, joka esittelee mukana olevat komponentit, syvemmän teknisen keskustelun arkkitehtuurista, joka kattaa eri liittimet ja ohjelmistot, niiden toiminnasta, mukana olevista komponenteista ja liittimien käyttöönoton parhaista käytännöistä.