Ovi željeni vodiči za arhitekturu pružaju pregled hibridnih usluga, kao i Cisco provereni dizajn i uputstva za primenu za velika preduzeća. Oni sadrže pregled arhitekture koji uvodi komponente koje se bave, dublji tehnički razgovor o arhitekturi koja pokriva različite konektore i softver, način funkcionisanja, način na koji funkcionišu, uključene komponente i najbolje prakse primeni konektora.