Ovi željeni vodiči za arhitekturu pružaju pregled Cisco Webex Hybrid Usluga, kao i Cisco Validated Design i deployment guidece za preduzeća. Oni sadrže pregled arhitekture koji uvodi komponente koje učestvuju, dublju tehničku diskusiju o arhitekturi koja pokriva različite konektore i softver, kako funkcionišu, komponente koje učestvuju i najbolje prakse u primeni konektora.