מדריכי ארכיטקטורה מועדפים אלה מספקים סקירה כללית של שירותים היברידיים, כמו גם הנחיות Cisco Validated Design ופריסה עבור ארגונים. הם מכילים סקירה כללית של ארכיטקטורה המציגה את הרכיבים המעורבים, דיון טכני מעמיק יותר של הארכיטקטורה המכסה את המחברים והתוכנות השונות, כיצד הם פועלים, הרכיבים המעורבים שיטות מומלצות בפריסת המחברים.