Tieto preferované príručky architektúry poskytujú prehľad o hybridných službách, ako aj Cisco Validated Design a návod na nasadenie pre podniky. Obsahujú prehľad architektúry, ktorý predstavuje príslušné komponenty, hlbšiu technickú diskusiu o architektúre zahŕňajúcej rôzne konektory a softvér, ako fungujú, zahrnuté komponenty a osvedčené postupy pri nasadzovaní konektorov.