Tyto upřednostňované příručky architektury poskytují přehled hybridních služeb Cisco Webexa pokyny cisco ověřeného návrhu a nasazení pro podniky. Obsahují přehled architektury, který představuje příslušné komponenty, hlubší technickou diskusi o architektuře pokrývající různé konektory a software, jak fungují, příslušné komponenty a osvědčené postupy při nasazení konektorů.