Te przewodniki po preferowanej architekturze zawierają omówienie usług Cisco Webex Hybrid Services, a także wskazówki Cisco Validated Design i wdrażania dla przedsiębiorstw. Zawierają one przegląd architektury, który wprowadza zaangażowane komponenty, głębszą dyskusję techniczną na temat architektury obejmującej różne złącza i oprogramowanie, sposób ich działania, zaangażowane komponenty i najlepsze praktyki we wdrażaniu łączników.