Ovi vodiči za željenu arhitekturu pružaju pregled hibridnih usluga, kao i Cisco provjereni dizajn i smjernice za implementaciju za poduzeća. Sadrže pregled arhitekture koji predstavlja uključene komponente, dublju tehničku raspravu o arhitekturi koja pokriva različite konektore i softver, kako funkcioniraju, uključene komponente i najbolje prakse u implementaciji konektora.