Тези ръководства за предпочитана архитектура предоставят преглед на хибридните услуги, както и насоки за валидиран дизайн и внедряване на Cisco за предприятия. Те съдържат преглед на архитектурата, който представя включените компоненти, по-задълбочена техническа дискусия на архитектурата, обхващаща различните съединители и софтуер, как функционират, включените компоненти и най-добри практики при внедряването на конекторите.