Тези предпочитани ръководства за архитектура предоставят общ преглед на Хибридните услуги на Cisco Webex, както и cisco Валидиран дизайн и насоки за разполагане за предприятията. Те съдържат преглед на архитектурата, който въвежда включените компоненти, по-задълбочено техническо обсъждане на архитектурата, обхващаща различните конектори и софтуер, как функционират, включените компоненти и най-добри практики при разполагане на конекторите.