מדריכי ארכיטקטורה מועדפים אלה מספקים סקירה כללית של השירותים ההיברידייםשל Cisco Webex, כמו גם הדרכה לתכנון ופריסה מאומתים של Cisco עבור ארגונים. הם מכילים סקירת ארכיטקטורה המציגה את הרכיבים המעורבים, דיון טכני מעמיק יותר בארכיטקטורה המכסה את המחברים והתוכנות השונות, כיצד הם מתפקדים, הרכיבים המעורבים ושיטות עבודה מומלצות בפריסת המחברים.