Te przewodniki po preferowanej architekturze zawierają przegląd usług hybrydowych, a także wskazówki dotyczące projektowania i wdrażania zatwierdzonego przez firmę Cisco dla przedsiębiorstw. Zawierają one przegląd architektury, który przedstawia zaangażowane komponenty, szczegółowe omówienie techniczne architektury obejmujące różne łączniki i oprogramowanie, sposób ich działania, zaangażowane komponenty oraz najlepsze praktyki wdrażania łączników.