Dessa föredragna arkitektur guider ger en översikt över såväl Cisco Webex Hybrid-tjänstersom Cisco Validated design och implementerings vägledning för företag. De innehåller en arkitektur översikt som introducerar komponenterna i fråga, en djupare teknisk diskussion av arkitekturen som omfattar olika anslutningar och program, hur de fungerar, vilka komponenter som berörs och bästa praxis vid distribuering av uttag.