Dessa guider för föredragen arkitektur ger en översikt över Hybrid-tjänster samt Cisco -validerad design och distributionsguide för företag. De innehåller en arkitekturöversikt som introducerar de involverade komponenterna, en djupare teknisk diskussion om arkitekturen som täcker de olika anslutningarna och programvaran, hur de fungerar, vilka komponenter som är inblandade och bästa praxis för distribution av anslutningar.