Disse foretrukne arkitekturveiledningene gir en oversikt over Cisco Webex-hybridtjenester, samt Cisco Validated Design og distribusjonsveiledninger for bedrifter. De inneholder en arkitekturoversikt som introduserer de involverte komponentene, en dypere teknisk diskusjon av arkitekturen som dekker de forskjellige kontaktene og programvarene, hvordan de fungerer, komponentene som er involvert og anbefalte fremgangsmåter for distribusjon av kontaktene.