Dodjela uloge upravljanja korisnicima u administraciji Webex web-mjesta

Administratori web-mjesta korisnicima mogu dodijeliti djelomične administratorske uloge, uključujući ulogu upravljanja korisnicima koja je namijenjena samo za upravljanje korisnicima.

Korisnici kojima je dodijeljena uloga upravljanja korisnicima mogu izvršiti sljedeće akcije:

 • Dodajte, uklonite, uredite i upravljajte pojedinačnim korisnicima i njihovim pojedinačnim korisničkim ovlastima.

  Administratorska uloga upravljanja korisnicima ne može dodijeliti korisnika punoj ulozi administratora web-mjesta ili ulozi administratora Samo prikaz.

 • Masovni uvoz i izvoz skupno s CSV datotekom.

  Ako kod za praćenje ne postoji, administratorska uloga upravljanja korisnicima ne može dodati novi kôd za praćenje prilikom uvoza CSV datoteke.

 • Prikažite izvješće Neaktivni korisnici.

  

Administratorska uloga upravljanja korisnicima uključuje privilegiju glavnog računala koja troši licencu.

  1Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Upravljanje korisnicima > Uređivanje korisnika.

  Da biste dodijelili ulogu prilikom stvaranja novog korisnika, idite na Upravljanje korisnicima > Dodaj korisnika.

  2Pomoću mogućnosti pretraživanja pronađite korisnika, a zatim kliknite Ime tog korisnika.
  3U odjeljku Vrsta računaodaberite Djelomični administrator web-mjesta, a zatim na izborniku odaberite Upravljanje korisnicima.
  Je li taj članak bio koristan?