Dodeljivanje uloge upravljanja korisnicima u administraciji Webex lokacije

Administratori lokacije mogu da dodele delimične uloge administratora korisnicima, uključujući ulogu upravljanja korisnicima koja je samo za upravljanje korisnicima.

Korisnici kojima je dodeljena uloga korisničkog menadžmenta mogu da izvrše sledeće radnje:

 • Dodajte, uklonite, uredite i upravljajte pojedinačnim korisnicima i njihovim pojedinačnim korisničkim privilegijama.

  Administrativna uloga upravljanja korisnicima ne može da dodeli korisnika punoj ulozi administratora lokacije ili ulozi administratora "Prikaži samo".

 • Masovno uvozite i izvozite veliki deo sa CSV datotekom.

  Ako kôd praćenja ne postoji, uloga administratora korisničkog menadžmenta ne može da doda novi kôd praćenja prilikom uvoza CSV datoteke.

 • Prikažite izveštaj "Neaktivni korisnici".

  

Administrativna uloga upravljanja korisnicima uključuje privilegiju glavnog računarskog sistema koja troši licencu.

  1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju "Upravljanje > Uređivanje korisnika" .

  Da biste dodelili ulogu prilikom kreiranja novog korisnika, idite na lokaciju "Upravljanje > Dodaj korisnika" .

  2Koristite opcije pretrage da biste pronašli korisnika, a zatim kliknite na ime tog korisnika.
  3U okviru Vrstanaloga izaberite stavku Delimični administratorlokacije , a zatim u meniju izaberite stavku Upravljanje korisnicima.
  Da li je ovaj članak bio koristan?