Kullanıcı Yönetimi rolü atanmış kullanıcılar, aşağıdaki işlemleri yapabilir:

  • Her bir kullanıcıyı ve her bir kullanıcının ayrıcalıklarını ekleme, kaldırma, düzenleme ve yönetme.

    Kullanıcı Yönetimi yönetici rolü, bir kullanıcıya tam Site Yöneticisi rolünü veya Yalnızca Görüntüleme yönetici rolünü atayamaz.

  • CSV dosyasıyla toplu içe ve dışa aktarma.

    Takip kodu yoksa Kullanıcı Yönetimi yönetici rolü, CSV dosyasını içe aktarırken yeni bir takip kodu ekleyemez.

  • Etkin Olmayan Kullanıcılar raporunu görüntüleme.


Kullanıcı Yönetimi yönetici rolü, lisans kullanan toplantı sahibi ayrıcalığını içerir.

1

Webex site yönetimi 'da oturum açın ve Kullanıcı yönetimi 'ne gidin > Kullanıcıyı Düzenle.Yeni bir kullanıcı oluşturduğunuzda rol atamak için Kullanıcı yönetimi 'ne gidin > Kullanıcı Ekle.

2

Kullanıcıyı bulmak için arama seçeneklerini kullanın ve ardından kullanıcı için Ad seçeneğine tıklayın.

3

Hesap Türü’nün altında, Kısmi Site Yönetimi’ni ve ardından menüden Kullanıcı yönetimi’ni seçin.