Gebruikers aan wie de Gebruikersbeheer-rol is toegewezen, kunnen de volgende acties uitvoeren:

  • Toevoegen, verwijderen, bewerken en beheren van de afzonderlijke gebruikers en hun individuele gebruikersrechten.

    De beheerdersrol Gebruikersbeheer kan geen gebruiker toewijzen aan de volledige rol van sitebeheerder of aan de beheerdersrol Alleen weergeven.

  • In bulk importeren en exporteren met een CSV-bestand.

    Als er geen traceercode aanwezig is, kan de beheerdersrol Gebruikersbeheer geen nieuwe traceercode toevoegen bij het importeren van een CSV-bestand.

  • Bekijk het rapport Inactieve gebruikers.


De beheerdersrol Gebruikersbeheer bevat de hostrechten, waarvoor een licentie wordt gebruikt.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar gebruikers beheer > Gebruiker bewerken.Als u de rol wilt toewijzen wanneer u een nieuwe gebruiker maakt, gaat u naar gebruikers beheer > Gebruiker toevoegen.

2

Gebruik de zoekopties om de gebruiker te vinden en klik vervolgens op de Naam van deze gebruiker.

3

Selecteer onder Accounttype Gedeeltelijk sitebeheer en selecteer vervolgens Gebruikersbeheer in het menu.