Tilordne brukeradministrasjonsrollen i Webex Site Administration

Nettstedsadministratorer kan tilordne delvise administratorroller til brukere, inkludert brukeradministrasjonsrollen, som bare gjelder administrasjon av brukere.

Brukere som er tilordnet Brukeradministrasjon-rollen kan utføre følgende handlinger:

 • Legg til, fjern, rediger og administrer enkeltbrukere og deres individuelle brukerrettigheter.

  Administratorrollen for brukeradministrasjon kan ikke tilordne en bruker til den fullstendige nettstedsadministratorrollen, eller til administratorrollen som kun har visningstilgang.

 • Masseimport og masseeksport med en CSV-fil.

  Hvis det ikke finnes en sporingskode, kan ikke administratorrollen «brukeradministrasjon» legge til en ny sporingskode når du importerer en CSV-fil.

 • Vis Inaktive brukere-rapporten.

  

Administratorrollen for «brukeradministrasjon» inkluderer vertsrettigheten, som bruker en lisens.

  1Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

  Hvis du vil tilordne rollen når du oppretter en ny bruker, går du til Brukeradministrasjon > Legg til bruker.

  2Bruk søkealternativene for å finne brukeren, og klikk deretter på brukerens Navn.
  3Under Kontotype velger du Delvis nettstedsadministrator og deretter Brukeradministrasjon fra menyen.

  Var denne artikkelen nyttig?