Przypisywanie roli zarządzania użytkownikami w administracji witryny Webex

Administratorzy witryny mogą przypisywać użytkownikom częściowe role administratora, w tym rolę Zarządzanie użytkownikami, która służy tylko do zarządzania użytkownikami.

Użytkownicy, do których przypisano rolę Zarządzanie użytkownikami, mogą wykonywać następujące czynności:

 • Dodawaj, usuwaj, edytuj oraz zarządzaj poszczególnymi użytkownikami i ich indywidualnymi uprawnieniami.

  Rola administratora Zarządzanie użytkownikami nie może przypisać użytkownika do pełnej roli administratora witryny ani do roli administratora Tylko wyświetlanie.

 • Zbiorczy import i eksport zbiorczy za pomocą pliku CSV.

  Jeśli kod śledzenia nie istnieje, rola administratora zarządzania użytkownikami nie może dodać nowego kodu śledzenia podczas importowania pliku CSV.

 • Wyświetl raport Nieaktywni użytkownicy.

  

Rola administratora Zarządzanie użytkownikami obejmuje uprawnienie hosta, które zużywa licencję.

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do User Management > Edit User .

  Aby przypisać rolę podczas tworzenia nowego użytkownika, przejdź do strony Zarządzanie użytkownikami > Dodaj użytkownika .

  2Użyj opcji wyszukiwania, aby zlokalizować użytkownika, a następnie kliknij nazwę tego użytkownika.
  3W obszarze Typ kontawybierz pozycję Częściowy administratorwitryny , a następnie z menu wybierz pozycję Zarządzanie użytkownikami.

  Czy ten artykuł był pomocny?