Tvornica reset ponovno postavlja sve postavke na kameri na zadane postavke. Ako želite ponovno postaviti neke postavke umjesto svih, koristite gumb Reset na odgovarajućoj kartici u aplikaciji Cisco Desk Camera.


 

Držite fotoaparat priključenu na računalo tijekom vraćanja izvornih postavki.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Kliknite ponovno postavi sve.