Fabričko uspostavljanje početnih vrednosti vraća sve postavke na fotoaparatu na podrazumevane vrednosti. Ako želite da uspostavite početne vrednosti nekih postavki umesto svih, koristite dugme Uspostavi početne vrednosti na odgovarajućoj kartici u aplikaciji Cisco Desk Camera.


 

Držite fotoaparat povezan sa računarom tokom resetovanja.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti svih.