En fabrikk tilbakestilling tilbakestiller alle innstillingene på kameraet til standard innstillingene. Hvis du vil tilbakestille noen av innstillingene i stedet for alle, bruker du knappen Tilbakestilling i korresponderende fane på Cisco Desk Camera-programmet.


 

Sørg for at kameraet er koblet til data maskinen under tilbakestillingen.

1

Åpne Cisco Desk Camera-programmet.

2

Klikk på Tilbakestill alle.