Vid en fabriks återställning återställs alla inställningar på kameran till standardvärdena. Om du vill återställa vissa inställningar i stället för alla använder du knappen Återställ på motsvarande flik på appen Cisco Desk Camera.


 

Se till att kameran är ansluten till datorn under återställningen.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Klicka på Återställ alla.