Informacije o sigurnosti i izvedbi

Vanjski uređaji

Preporučujemo uporabu kvalitetnih vanjskih uređaja koji su zaštićeni od neželjenih radiofrekvencijskih (RF) i audiofrekvencijskih (AF) signala. U vanjske uređaje pripadaju naglavne slušalice, kablovi i priključci.

Ovisno o kvaliteti tih uređaja i njihovoj blizini s drugim uređajima, kao što su mobilni telefoni i dvosmjerni radiouređaji, može doći do zvučnog šuma. U tim slučajevima preporučujemo da učinite nešto od sljedećeg:

  • Odmaknite vanjski uređaj od izvora RF ili AF signala.

  • Provedite kabele vanjskog uređaja podalje od izvora RF ili AF signala.

  • Koristite oklopljene kabele za vanjski uređaj, ili koristite kabele s boljom zaštitom i priključkom.

  • Skratite duljinu kabela vanjskog uređaja.

  • Primijenite feritnu ili sličnu zaštitu na kabelima vanjskog uređaja.

Cisco ne može jamčiti radna svojstva vanjskih uređaja, kabela i priključaka.

U državama Europske unije, koristite samo vanjske zvučnike, mikrofone i naglavne slušalice koje su u potpunosti u skladu s EMC direktivom [89/336/EC].

UL upozorenje

LAN/Ethernet kabel ili drugi kabeli priključeni na uređaj ne smiju se produžavati izvan zgrade.

Uređaj je dodatak i koristi se s UL popisu proizvoda Webex Desk Hub , molimo kontaktirajte Cisco za daljnje informacije.

Ako upotrebljavate uređaj s vanjskim monitorom, onda monitor ne smije prelaziti 6.84 kg ili riskirate ozljedu.

Naljepnica proizvoda

Naljepnica proizvoda nalazi se na površini kvačice kamere.

Izjave o sukladnosti za Europsku uniju

Oznaka CE

Sljedeća CE oznaka pričvršćena je na opremu i ambalažu.

CE logotip

Informacije o usklađenosti za Japan

VCCI usklađenost za klasu B oprema VCCI logo

Izvještaji o usklađenosti FCC-a

Federalna komisija za komunikacije (FCC) zahtijeva izjavu o sukladnosti za sljedeće:

FCC Part 15,19 izjava

Ovaj je uređaj u skladu s Dio15 Pravila federalne komisije za komunikaciju. Za korištenje vrijede sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne može prouzročiti štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakve primljene smetnje, uključujući smetnje koje bi mogle prouzročiti neželjenu operaciju.

FCC Part 15,21 izjava

Promjene ili izmjene koje izričito nije odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu uskratiti pravo korisniku na upotrebu opreme.

FCC prijemnika i klasa B digitalna izjava

Ovaj je proizvod provjeren i sukladan je s tehničkim zahtjevima digitalnog uređaja klase B u skladu s člankom 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja određena da bi se omogućila prihvatljiva zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenom okruženju. Oprema generira, upotrebljava te može odašiljati radiofrekvencijsku energiju te ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. No ne jamči se da u određenoj instalaciji neće doći do smetnji.

Ako ova oprema prouzroči štetne smetnje u prijemu radijskog ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisniku da otkloni smetnje primjenom neke od sljedećih mjera:

  • preusmjeravanjem i premještanjem antene,

  • povećavanjem udaljenosti između opreme ili uređaja,

  • povezivanjem opreme na utičnicu na kojoj nije povezan prijemnik,

  • traženjem savjeta od prodavača ili iskusnog tehničara za radiotelevizijsku opremu.

Cisco sigurnosni pregled proizvoda

Ovaj proizvod sadrži kriptografske značajke i podliježe zakonima Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih država koji reguliraju odnose uvoza, izvoza, prijenosa i uporabe. Isporuka Ciscovih kriptografskih proizvoda ne podrazumijeva ovlaštenje treće strane za uvoz, izvoz, distribuciju i uporabu šifriranja. Uvoznici, izvoznici, distributeri i korisnici, odgovorni su za udovoljavanje SAD i lokalnim zakonima. Uporabom ovoga proizvoda pristali ste na ispunjavanje primjenjivih zakona i propisa. Ako niste u stanju udovoljiti zahtjeve zakona SAD i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.

Daljnje informacije o US izvoznim propisima može se naći na https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.