Informacije o bezbednosti i performansama

Spoljni uređaji

Preporučujemo upotrebu spoljnih uređaja dobrog kvaliteta, koji su zaštićeni od neželjenih radio (RF) ili audio (AF) frekvencija. U spoljne uređaje spadaju slušalice, kablovi i priključci.

U zavisnosti od kvaliteta ovih uređaja i njihove udaljenosti od drugih uređaja, kao što su mobilni telefoni ili radio-aparati, može doći do izvesnih audio-šumova. U tim slučajevima preporučujemo da preduzmete neke od sledećih mera:

  • Udaljite spoljni uređaj od izvora RF ili AF signala.

  • Sprovedite kablove spoljnih uređaja dalje od izvora RF ili AF signala.

  • Za spoljne uređaje koristite oklopljene kablove, ili kablove sa boljim oklopljavanjem i konektorom.

  • Smanjite dužinu kabla spoljnog uređaja.

  • Upotrebite feritne ili slične uređaje na kablovima za spoljni uređaj.

Cisco ne može da garantuje performanse spoljnih uređaja, kablova i priključaka.

U zemljama Evropske unije koristite samo spoljne zvučnike, mikrofone i slušalice koji su potpuno kompatibilni sa EMC direktivom [89/336/EC].

Upozorenje o UL

LAN/Ethernet kabl ili drugi kablovi priključeni na uređaj ne treba da budu produžen izvan zgrade.

Uređaj je pribor i koristi se sa UL Listed proizvodom Webex Desk Hub, molimo vas da kontaktirate Cisco za više informacija.

Ako uređaj koristite sa spoljnim monitorom, monitor ne bi trebalo da prelazi 6,84kg ili rizikujete povredu.

Oznaka proizvoda

Oznaka proizvoda se nalazi na površini klipa fotoaparata.

Izjave o usaglašenosti za Evropsku uniju

CE oznaka

Sledeća CE oznaka nalazi se na opremi i pakovanju.

CE logo

Informacije o usaglašenosti za Japan

VCCI usklađenost za opremu klase B VCCI logotip

Izjave o usaglašenosti FCC-a

Federalna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC) zahteva izjave o usaglašenosti za sledeće:

Saopštenje FCC deo 15.19

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 iz FCC pravilnika. Rad je uslovljen sledećim dvama uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjenu operaciju.

Saopštenje FCC deo 15.21

Bilo kakve promene ili izmene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da ponište pravo korisnika da koristi ovu opremu.

FCC prijemnici i digitalna izjava klase B

Ovaj uređaj je ispitan i potvrđena je njegova usaglašenost sa specifikacijama za digitalne uređaje klase B, u skladu sa odredbama odeljka 15 pravila organizacije FCC. Ova ograničenja su utvrđena kako bi se obezbedila razumna zaštita od štetnih smetnji kod stambene instalacije. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radiofrekventnu energiju. Ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje za radio komunikaciju. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji kod određene instalacije.

Ukoliko ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da otkloni smetnje primenom neke od sledećih mera:

  • Preusmerite prijemnu antenu ili je premestite;

  • Povećajte rastojanje između opreme ili uređaja;

  • Priključite opremu na strujnu utičnicu na koju nije priključen prijemnik;

  • Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Pregled bezbednosti Cisco proizvoda

Ovaj proizvod sadrži kriptografske funkcije i podleže zakonima Sjedinjenih Američkih Država i lokalnim državnim zakonima koji uređuju uvoz, izvoz, prenos i korišćenje. Isporuka Cisco kriptografskih proizvoda ne implicira da treća strana vrši uvoz, izvoz, distribuiranje ili korišćenje šifrovanja. Uvoznici, izvoznici, distributeri i korisnici su odgovorni za poštovanje zakona Sjedinjenih Američkih Država i zakona lokalnih zemalja. Korišćenjem ovog proizvoda obavezujete se na poštovanje primenljivih zakona i propisa. Ako niste u stanju da poštujete zakone Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.

Dodatne informacije u vezi sa američkim izvoznim propisima možete pronaći na https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.