Biztonsági és teljesítménynövelő információk

Külső eszközök

A jó minőségű, a nemkívánatos rádiófrekvenciás (RF) és hangfrekvenciás (HF) jelektől árnyékolt külső eszközök használatát ajánljuk. A külső eszközök körébe tartoznak a fejhallgatók, kábelek és csatlakozók is.

Ezen eszközök minőségétől és az egyéb eszközök, mint a mobiltelefonok és rádió adó-vevők közelségétől függően előfordulhat némi zaj. Ezekben az esetekben a következő lépéseket ajánljuk:

  • Helyezze a külső eszközt távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

  • Vezesse a külső eszköz kábeleit távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

  • Használjon árnyékolt kábeleket a külső eszközhöz, vagy használjon jobb árnyékolású és csatlakozójú kábeleket.

  • Használjon rövidebb kábeleket a külső eszközhöz.

  • Helyezzen ferritet vagy hasonló eszközt a külső eszköz kábeleire.

A Cisco nem tudja garantálni a külső eszközök, kábelek és csatlakozók teljesítőképességét.

Az Európai Unió országaiban csak olyan külső hangszórókat, mikrofonokat és fejbeszélőket használjon, melyek teljes mértékben megfelelnek az EMC irányelvnek [89/336/EC].

UL figyelmeztetés

Az eszközhöz csatlakoztatott LAN/Ethernet kábel vagy más kábelek nem hosszabbíthatók az épületen kívül.

Az eszköz egy kiegészítő, és az UL listán szereplő termék Webex Desk Hub , forduljon a Cisco további információkért.

Ha külső monitorral használja a készüléket, akkor a monitor nem lehet nehezebb 6.84 kg-nál, ellenkező esetben sérülést kockáztat.

Termék címkéjén

A termék címkéje a kamerakapocs felületén található.

Megfelelési nyilatkozatok az Európai Unió számára

CE-jelölés

Az alábbi CE jelölés került a készülékre és a csomagolásra.

CE jelölés

Megfelelési információk Japánban

VCCI megfelelés a B osztályú berendezések VCCI logó

FCC megfelelőségi nyilatkozatok

A Federal Communications Commission (FCC) a következőkre ír elő megfelelőségi nyilatkozatot:

FCC rész 15,19 nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC szabályok 15. szakaszának. A készülék működtetése az alábbi két feltételhez van kötve: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt műveletet okozó interferenciát.

FCC rész 15,21 nyilatkozat

Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

FCC vevők és B osztályú digitális kivonat

Ez a termék a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során megfelelt az FCC (Federal Communications Commission) előírásainak 15. pontja szerinti feltételeknek. A szóban forgó határértékek megállapítása biztosítja, hogy a lakóterületeken ne legyenek észlelhetők káros interferenciák. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja. Ha a készülék üzembe helyezése és használata nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye. Mindemellett nem garantálható, hogy bizonyos helyzetekben nem fog fellépni interferencia.

Ha a készülék mégis nem kívánt interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – amit a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet –, a felhasználó a következő műveletekkel szüntetheti meg az interferenciát:

  • Fordítsa más irányba az antennát, vagy helyezze át.

  • Helyezze egymástól távolabbra a berendezéseket vagy készülékeket.

  • Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékétől eltérő aljzathoz.

  • Kérjen segítséget a viszonteladótól vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőtől.

Cisco termékek biztonsági áttekintése

Ez a termék kriptográfiai funkciókat foglal magába, így az Egyesült Államok és a felhasználási hely szerinti ország importra, exportra, továbbadásra és használatra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá esik. A kriptográfiai szolgáltatásokat tartalmazó Cisco termékek leszállítása nem jogosítja fel a harmadik felet a titkosítási funkciók importálására, exportálására, terjesztésére vagy használatára. Az Egyesült Államok és a helyi állam jogszabályainak betartásáért az importőr, az exportőr, a disztribútor és a felhasználó felelős. A termék használatával elfogadja, hogy betartja a hatályos jogszabályokat és előírásokat. Ha nem áll módjában az Egyesült Államokban és a helyben érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartása, akkor azonnal juttassa vissza a terméket.

Az amerikai kiviteli előírásokra vonatkozó további információk itt találhatók: https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.